Energi

Naturens ressourcer

Sol, vind og vedvarende energi

På Skjørringe Gods har vi haft fokus på Co2 venlig energi i mange år. Rikke’s forældre var visionære og installerede meget tidligt det første halmfyr på ejendommen. Lige siden har al varme på gården inkl. fem lejeboliger været opvarmet med halm.

Danske halmfyrsproducenter har igennem alle år været utrolig dygtige til at optimere deres anlæg, således at vores nuværende Faust halmfyr installeret i 2017 og er væsentlig mere Co2 venligt end det forhenværende.

Al overskydende halm har vi igennem alle år solgt til lokale varmeværker og dette er fortsat tilfældet, hvor vores forpagter fortsat har aftaler.

Udvikling af grøn energi i samarbejde med lokalmiljøet

I 2011 besluttede Guldborgsund kommune, at lave en vindmølleplan, som skulle udpege de steder i kommunen der kunne bidrage til udvikling af grøn energi og samtidig være til mindst mulig gene for naboer og området generelt. I denne forbindelse blev Skjørringe udpeget som et område iblandt 38 egnede. På opfordring af Guldborgsund kommune deltog vi i 2014 i projektet ”Fremtidens landskaber” som var drevet af Københavns Universitet.

I forbindelse med dette projekt, havde vi mange gode dialoger omkring et eventuelt vindmølleprojekt her på ejendommen. Sammen med vores naboer undersøgte vi fordele og ulemper ved vindmøller, mulige placeringer, var på udflugt til en eksisterende vindmøllepark, havde de daværende politikere på besøg og meget mere.

I dag, 9 år senere, er vi fortsat positive overfor grøn energi på vores ejendom – både vindmøller og solceller. Vi har indsendt ansøgning til Guldborgsund kommune, er fortsat i tæt dialog med vores nærmeste naboer, da vi ønsker at implementering af grøn energi på Skjørringe Gods skal være til gavn og skabe fordele for vores naboer og os.

Ønsker du at læse mere om vores samarbejde med vores naboer, kan du gå på www.groentnaboskab.dk

Information om projekterne

Ønsker du at læse mere om vores samarbejde med vores naboer, kan du gå på www.groentnaboskab.dk